موضوع :  

انجمن صنفی طراحی و معماری و مرکز اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات کشور «نماتندر» تفاهم‌نامه مشترک امضا کردند.

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و مرکز اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات کشور «نما تندر» با انعقاد تفاهم‌نامه مشترک، در زمینه ایجاد همکاریهای دوطرفه و تهاتر اطلاعات در جهت خدمت‌رسانی به اعضای دو مجموعه، با یکدیگر توافق کرده و آن را اجرایی کردند.