موضوع :  

خدمت ارزش افزوده بر بستر پیام کوتاه همراه اول و ایرانسل