موضوع تفاهم نامه:

الف : اجرای پروژه های علمی و تحقیقاتی – کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی .
ب- تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب مختلف
پ- دعوت از اساتید مطرح در زمینه های علمی و پژوهشی از داخل و خارج از کشور
ت- ارائه سمسنارها، دره های تخصص و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت
ج- همکری در برگزاری همایش های
چ- همکاری در برگزاری مشترک همایش ها ، میزگردها ، کارگاه های آموزشی ، نمایشگاه ها ، مسابقات
ح- انجام بازدیدهای متقابل علمی، برای دانشجویان
خ- شناسایی و ساماندهی فعالان و علاقمندان در حوزه طراحی و معماری
د- اطلاع رسانی در زمینه فراخوان طرح ها و الویت های تحقیقاتی و آموزشی سمینارها و نشستها و همکاری های علمی و آموزشی
 ذ- ایجاد زمینه لازم به منظور بهره گیری طرفین از پتانسل علمی ، پژوهشی یکدیگر در قالب تولید و نشر مقالات علمی و پژوهشی در خبرنامه رسمی انجمن ، سایت و سایر نشریات طرفین

 

نمایند .