تفاهم نامه همکاری فی ما بین انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و  ستاد برگزاری اولین نمایشگاه ساختمان