موضوع تفاهم نامه:

1- ایجاد حسن رابطه بین انجمن صنفی و ستاد برگزاری اولین نمایشگاه ساختمان جهت تبادل و گسترش اطلاعات ، روابط عمومی  در سایت انجمن و ارسال پیامک و شبکه های اجتماعی و غیره ..
2- همکاری در تامین فضا و مکان مناسب توسط ستاد برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان برای  حضور انجمن صنفی در نمایشگاه