موضوع تفاهم نامه :

الف: ایجاد حسن رابطه بین انجمن صنفی و گوره یکتا طرح مانیجهت تبادل و گسترش اطلاعات و روابط‌عمومی
ب: تعامل مناسب بین طرفین جهت انجام پروژه‌های مختلف آموزشی مشترک
پ: اطلاع‌رسانی در زمینه فراخوان طرح‌ها و الویت‌های تحقیقاتی و آموزشی، سمینارها و نشستها و همکاری‌های علمی و آموزشی
ت: ایجاد زمینه لازم به‌منظور بهره‌گیری طرفین از پتانسل علمی، پژوهشی یکدیگر در قالب تولید و نشر مقالات علمی و پژوهشی در
خبرنامه رسمی انجمن، وب‌سایت و سایر نشریات طرفین
ث: اطلاع رسانی برنامه‌های آموزشی، اخبار ، بیانیه‌ها و سمینارهای هر یک از طرفین تفاهم‌نامه، از طریق خبرنامه، وب‌سایت و سایر
نشریات طرفین تفاهم‌نامه
ج: تبادل لینک و درج آدرس وب‌سایتهای طرفین در وب‌سایتهای یکدیگر
چ:  همکاری در زمینه برندسازی ساختمانها بر اساس تعهدات طرفین