تفاهم نامه همکاری انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران و گروه بین المللی یکتا طرح مانی YTM