زمان برگزاری نمایشگاه:20 دیماه 94

زمان اتمام نمایشگاه:23 دیماه 94

محل برگزاری:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شماره تماس:88501801-2