ششمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن معماری داخلی و دکوراسیون