زمان برگزاری نمایشگاه:20 دیماه 94

زمان اتمام نمایشگاه:23 دیماه 94

محل برگزاری:محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

شماره تماس:88947307