گزارش تصویری از همایش برترین برج سازان ایران با حضور انجمن صنفی کارفرمایی، معماری و دکوراسیون داخلی  و سخنرانی آقای دکتر شایق،مشاور دانش بنیان ریاست جمهوری