تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط اساس نامه انجمن ، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور پروانه عضویت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين پروانه، امتيازات و تسهيلات زير قابل تخصيص است:

 1. ثبت مشخصات فردي و حقوقی در بانك اطلاعات اعضاي انجمن و دريافت و جواز عضویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 2. پروانه مجوزی است جهت تاسیس دفتر که مورد تایید سازمان ها و ارگان های ذی صـــــلاح ملـــی
 3. امکان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين‌نامه تسهيلات انجمن، شامل:
 • ثبت آثار طراحی و معماری در سامانه ملی ثبت و سند پروژه های ساختمانی کشور
 • معرفی اعضاء به بانک جهت دریافت تسهیلات کار آفرینی
 • چاپ مقالات اعضـــاء در خبرنامه و وب سایت انجمن
 • ارائه معرفی نامه و توصیه نامه به کارفرمایان اعضاء
 • حمایت انجمن از طرح و ایده های جدید
 • انجام داوری در امور قرادادها اعضاء
 • ارائه مشاوره حقوقی به اعضاء
 • ارائه مشاور کسب و کار