پروژه هاي ثبت شده طراح

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگي : امیر رجبی
شماره ملي : 0015670999
شماره پروانه عضويت انجمن :
تحصيلات : لیسانس
ايميل : mohsen.jim@hotmail.com
هر گونه عم تطابق گواهي ثبت با اطلاعات درج شده در سامانه گواهينامه مذكور ، فاقد اعتبار است. شماره گواهينامه ثبت طرح : 1394
مشخصات پروژه
ايده طراحي :
برگرفته از ایوان
نام پروژه : جیم لند
نام كارفرما : محسن ج
مجري : آرش سادات هندی
تعداد طبقات : 500
مساحت : 90000
نوع كاربري : تجاری - اداری - تفریحی
تاريخ ثبت : 2015-12-26
شماره ثبت طرح : 1394
مكان : نزدیکی تهران