کمیسیون آموزشی Educational Comity

کمیسیون آموزشی انجمن ، بطور اختصاصی بستر آکادمیک پژوهش ها و تحقیقات مرتبط با علم معماری را با مرکزیت آموزش های مرتبط با ورود و حضوی موثر در بازار کار و سرمایه فراهم می نماید . آنچه این کمیسیون را در قالب دوره های آموزشی ، انتشارات ، همایش ها و …  را از سایر مراکز آموزش عالی معماری متمایز کرده ، جهت دهی صنفی و تمرکز بر بازار و اجتناب از بازنشر و برگزاری کلاس های موازی و معمولی است که به وفور در انواع قالب ها و موسسات در حال شکل گیری و جاری است . همچنین رویکرد بروز و توجه به تغییرات مارکت معماری نوین در دستور کار کمیسیون آموزشی قرار گرفته تا همگام با جهان معماری معاصر ، آموزه های متناسب در قالب کلاس ، ورکشاپ و انتشارات به اعضای انجمن ارائه گردد .
بخش های مختلف کمیسیون آموزشی :
  • برگزاری ورکشاپ های تخصصی
  • نشر مقالات و کتب آموزشی
  • برگزاری کلاس های مجازی و حضوری
  • هماهنگی و اجرای همایش ها ، نمایشگاه ها و تورهای مرتبط با آموزش معماری در داخل و خارج کشور
  • کمیسیون حقوقی Arbitration Comity
  • کمیسیون صنایع Industrial Comity