نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان
آثار منتخب گالری معماران جوان
?
•برگزیده بخش مسکونی ویلایی
جناب آقای مهندس امیر خرقانی—سرکارخانم مهندس الهام اصغرپور
پروژه ویلای پگاه شهریار
باآرزوی توفیق روزافزون?