به حسن ِ سپاس و قدردانی از استقبال بی‌شائبه مهندسین و عزیزان حوزه صنعت ساختمان از ورکشاپ‌های آموزشی انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری شهر تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، برگزاری دوره‌های آتی این رویداد علمی به صورت جدی در دستور کار انجمن صنفی کارفرمایی و اتاق تعاون ایران قرار گفت.