اطلاعیه فراخوان عضویت در انجمن:
انجمن صنفی معماری از تمامی معماران و کارفرمایان و  فعالین صنف جهت عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی و معماری دعوت به عمل می‌آورد.
تلفن تماس:

021-88030291

021-88030289