?اعزام هیئت تجاری انجمن صنفی طراحی و معماری شهر تهران به نمایشگاه طراحی داخلی، مبلمان و صنایع چوب عمان – مسقط به همراه اعضای کمیته ارزیابی گالری معماران جوان نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان ۲۱ لغایت ۲۴بهمن ماه۹۸
توجه توجه ?

فرصت محدود
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ستاد برگزاری شرکت نمایشگاهی چیستا ۰۲۱۲۲۲۲۰۳۸۵ تماس حاصل فرمایید.?