احتراماً بدینوسیله فهرست برگزیدگان گالری معماران جوان نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان (آبان ۹۸) را اعلام میدارد

?
•بخش طراحی داخلی
جناب آقای مهندس محمدکانی سواران
پروژه رستوران لومنز میدان چیذر

?
•بخش مسکونی ویلایی
جناب آقای مهندس امیر خرقانی—سرکارخانم مهندس الهام اصغرپور
پروژه ویلای پگاه شهریار

?
•بخش عمومی
جناب آقای مهندس امیررضا اسفهبدی
پروژه شرکت بازرگانی بوذرجمهری
ْ
با آرزوی توفیق روزافزون?
مدیریت انجمن صنفی طراحی، معماری ودکوراسیون داخلی و خارجی شهر تهران