با سلام خدمت اساتید محترم

بدینوسیله از اهالی صاحب قلم در عرصه طراحی و معماری دعوت به ارسال مقالات علمی و کاربردی جهت انتشار در خبرنامه انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران می گردد.

شماره تماس:44241512

با سپاس روابط عمومی انجمن