موضوع تفاهم نامه :

1-  مشاوره ، و ارائه خدمات طراحی و معماری به اعضاء انجمن و مخاطبین
2- همکاری در برگزاری مشترک همایش ها ، میزگردها ، کارگاه های آموزشی ، نمایشگاه ها ، مسابقات
3- اطلاع رسانی در زمینه فراخوان طرح ها و الویت های تحقیقاتی و آموزشی سمینارها و نشستها و همکاری های علمی و آموزشی
4- ایجاد زمینه لازم به منظور بهره گیری طرفین از پتانسل علمی ، پژوهشی یکدیگر در قالب تولید و نشر مقالات علمی و پژوهشی در خبرنامه رسمی انجمن ، سایت و سایر نشریات طرفین