راهکارهای موفقیت در مذاکره با کارفرما در حوزه صنعت ساختمان ظرفیت محدود می باشد و رزرو الزامی است.

تخفیف ثبت نام سومین دوره MBA صنعت ساختمان، ورکشاپ رایگان برای شرکت کنندگان

با اهدای گواهینامه رسمی از انجمن صنفی طراحی و معماری  شهر تهران