🔸
نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان
آثار منتخب گالری معماران جوان
🔸 •برگزیده بخش عمومی
جناب آقای مهندس امیررضا اسفهبدی
پروژه شرکت بازرگانی بوذرجمهری
باآرزوی توفیق روزافزون👏