تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط اساس نامه انجمن ، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور پروانه عضویت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين پروانه، امتيازات و تسهيلات زير قابل تخصيص است:

1-ثبت مشخصات فردي در بانك اطلاعات اعضاي انجمن و دريافت پروانه عضويت، كه مبين به فعالیت حرفه ای  بودن اعضاء است و تأييدي رسمي است از طرف وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی و همچنین  مجوزی است جهت تاسیس دفتر کار که مورد تایید سازمانها و ارگانهای ذی صلاح می باشد که اين مهم، يكي از بزرگترين مزاياي عضويت درانجمن مي باشد.

2- امكان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين‌نامه تسهيلات انجمن، شامل:

 • ثبت آثار طراحی و معماری در سامانه ملی انجمن و ارائه گواهینامه معتبر ثبت پروژه
 • استفاده از آتلیه طراحی انجمن به منظور دفتر کار  جهت فعالیت های حرفه ای اعضاء
 • معرفی اعضاء به بانک جهت دریافت تسهیلات کار آفرینی
 • انجام داوری در امور قرادادها اعضاء
 • ارائه معرفی نامه و توصیه نامه به کارفرمایان اعضاء
 • معرفی پروژه، به اعضای فعال انجمن
 • حمایت انجمن از طرح و ایده های جدید
 • صدور مجوز استفاده لوگوی انجمن در اوراق اداری اعضاء
 • ارائه مشاوره حقوقی به اعضاء
 • ارائه مشاور کسب و کار
 • چاپ مقالات اعضاء در خبرنامه و وب سایت انجمن

3- امكان استفاده از خدمات آموزشی ، رفاهی و درمانی انجمن شامل:

 • تشويق و حمايت از شركت در همايش‌هاي داخلي و كنفرانس‌هاي بين‌المللي
 • دعوت vip اعضای انجمن در نشست ها و میتینگ ها
 • تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي تجاری و صنفی
 • تخفیف از خرید محصولات نمایشگاه دائمی انجمن
 • تخفیف در روادید و همایش های انجمن
 • اشتراک رایگان در خبر نامه انجمن
 • ارائه خدمات رفاهی، درمانی ، پزشکی ( بیمه تکمیلی)
 • تخفیف در کارگاه آموزشی