بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی  طراحی معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران »

 

فصل یکم کلیات

مادۀ 1- هدف :

در اجای مادۀ 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

ماده 2- نام، حوزۀ فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

 

نام- انجمن صنفی کارفرمایی طراحی معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران  که در این اساسنامه به حوزۀ فعالیت انجمن صنفی- حوزۀ جغرافیایی شهر تهران می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است:
 خیابان مرزداران خیابان ابراهیمی جنوبی خیابان میثاق ستایش یک پلاک 54 واحد 4 تلفن 44241512 فاکس 44249023
* تبصره – هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد- به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده 3- وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:

 

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
3- برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی ، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.
4- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
5- سعی در بهبود کیفیت تولید با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوقی قانونی کارفرمایان به مراجعه ذیربط.
8- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه
9- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر
10- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
11- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط برآنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
12- پیوستن به انجن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کنانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
13- همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدۀ انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
14- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایفت و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و امادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها،
15- ایجادارتباط تشکلها و سازمانها مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
16- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی:

1-حل و فصل اختلافات صنفی اعضا
2- طراحی، مدیریت، نظارت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی، داخلی، ملی و بین المللی و حضور در نمایشگاه های تخصصی، ملی، بین المللی و منطقه ای .
3- ایجاد مجتمع ها و شهرک های صنعتی برای اعضا ( پس از اخذ مجوزهای قانونی )
4- ایجاد طراحی سایت و خدمات الکترونیک برای اعضا
5- تهیه و توزیع خبرنامه انجمن صنفی به صورت رایگان
6- ایجاد پایگاه اطلاعاتی، اطلاع رسانی، خبرگزاری در حوزه طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
7- نماینده رسمی اعضا جهت حمایت از آنان در حل اختلاف بیمه ای و مالیاتی اداره کل امور مالیاتی کشور
8- حمایت مادی و معنوی از انجمن های رسمی خیریه و بیماریهای خاص
9- همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی جهت ارتقا سطح آموزش اعضا
10- انتشار نشریه های تخصصی و سراسری و بین المللی با موضوع طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی .
11- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه برای اعضا و فعالان صنف طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی
12- برگزاری سمینارها، کنفرانسها، فستیوال های هنری، گردهمایی ها و همایش های علمی، آموزشی، اقتصادی و صنعتی در سطوح داخلی و ملی و بین المللی در ارتباط با طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
13- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با نهاد های دولتی و غیر دولتی در زمینه های مرتبط با صنف طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان .
14- برگزاری تورهای تخصصی و برنامه های رفاهی ویژه برای اعضا انجمن و فعالان صنف طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
15- تاسیس باشگاه هواداران انجمن در حوزه فعالیت های انجمن جهت ارائه خدمات رفاهی، علمی، آموزشی، پزشکی تفریحی و زیارتی و سیاحتی وگردشگری به علاقمندان و فعالان و متقاضیان این صنف و همچنین اعضا انجمن
16- با توجه به اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی و کاربردی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، راه انداری مرکز آموزش علمی-کاربردی برای ارائه آموزش رشته های مختلف دانشگاهی به اعضا و علاقمندان صنف و صنعت
17- انجام امور تعیین صلاحیت، رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در محل انجمن صنفی .
18- تشکیل کمیته های، کارگروها و کمیسیون های تخصصی در جهت پیشبرد امور انجمن
19- برگزاری جلسات شورای سازش کارگری و کارفرمایی در محل انجمن
20- ایجاد و تشکیل شورای سیاست گذاری جهت تصویب تعرفه سالیانه خدمات مرتبط به امور صنفی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
21- برگزاری فستیوال و مسابقات معماری و آموزش

 

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5- شرایط عضویت:

کلیه اشخاص حقیقی ( کارفرمایان ) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی در آیند:
1- تابعیت ایران.
2- شاغل در حرفه یا صنعت طراحی معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناساسی معتبر شامل کپی مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع انجمن یا کپی اجاره نامه محل کسب و کپی آخرین قرارداد کار با پروژها و یا کپی از روزنامه رسمی برای شرکتها و همچنین داشتن یکی از شرایط اختصاصی انجمن در عضویت.

 

شرایط اختصاصی :

1- تصویب کمیته عضویت
2- تعریف عضویتهای بند  1 عبارتند از :
الف : عضویت ناپیوسته : هر یک از افراد، سازمانها، موسسات و شرکتها متعلق به بخشهای اصلی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی که واجد شرایط عضویت هستند و به تایید کمسیون عضویت رسیده اند میتوانند به عنوان عضو ناپیوسته به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در آیند .
ب: عضویت پیوسته : هریک از اعضای با عضویت نا پیوسته که دوران عضویت ناپیوسته ( 2 سال ) را گذرانده و به تایید کمیته عضویت رسیده اند، میتوانند به عنوان عضو پیوسته به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در آیند .
تبصره: بنا به تشخیص کمیته عضویت و تایید هیات مدیره امکان اینکه عضو ناپیوسته کمتر و یا بیشتر از زمان دوسال به عضویت پیوسته در آید وجود دارد .
پ: عضویت وابسته : هر یک از افراد، سازمانها، موسسات و شرکتها متعلق به بخشهای اصلی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی که  به نحوی با این صنف در ارتباطند و به تایید کمسیون عضویت رسیده اند میتوانند به عنوان عضو وابسته به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران در آیند .
ت: عضویت افتخاری : افرادی میباشند که بنا به صلاح دید هیات مدیره و با تایید کمیسیون عضویت به عنوان عضو افتخاری پذیرفته میشوند .
ث: عضویت علمی : کلیه موسسات آموزشی و علمی، اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط با صنف طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان میتوانند پس از عضویت به عنوان عضو علمی، به عضویت انجمن صنفی در آیند .
ج :  اعضای کهنه کار و پیشکسوت : شامل کسانی که حداقل بالای 65 سال سن دارند و سابقه علمی و آموزشی در دانشگاه ها و مراکژ آموزشی بوده و در حال حاضر توان فعالیت حرفه ای ندارند .
چ :یاور انجمن طراحی و معماری : شامل کودکانان و نوجوانان می باشد که این انجمن برای جهت آموزش و پروش و کشف استعداد های کودکان و نوجوانان آینده ایران عزیزمان را اجرا نماید و بعنوان عضویت افتخاری ویاور انجمن طراحی و معماری ایران هدایت و حمایت گردند. ( مطابق تفاهم نامه و طرح ثبت شده در اداره کل فنی و حرفهای استان تهران )
اعضای نا پیوسته، وابسته، افتخاری و علمی حق رای و کانیداتوری برای هیات مدیره و بازرسی انجمن را ندارند .
3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
* تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و همیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
* تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تضمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.
* تبصره 3- در صورتی که هریک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

 

ماده 6- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه ( با اعلام  مسئولان مالی انجمن صنفی )
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصویه ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن ( با تشخیص هیدت مدیره انجمن صنفی)
3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه .
4- آراء قطعی صادره از سوی مراجعه قضایی کشور.
5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه
* تبصره – درموارد بندهای 1 و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی، حق رأی نخواهد داشت.

 

ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی:

الف-وردیه برای هر عضو ده میلیون ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.
ب- حق عضویت به میزان  دوملیون و پانصد هزار ریال در سال .